Norge trenger HRS og Hege Storhaug

Human Rights Service (HRS) og Hege Storhaug har vært huggestabben for innvandringsliberale, asylaktivister og politiske korrekte i flere år. De mottar om lag 1,8 millioner kroner i årlig støtte. Det er en liten pris å betale for et arbeid staten ikke tør eller vil gjøre selv. Jeg mener Norge trenger Human Rights Service og Hege Storhaug.

Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Som det eneste korrektivet til et samlet skattebetalerfinansiert organisasjons-Norge, som utelukkende er positiv til den voldsomme asylinnvandringen til Norge, er det ikke rart at noen til enhver tid finner et eller annet for å hakke på arbeidsmetodene til HRS og hva de bidrar med i samfunnsdebatten.

Norge bruker flerfoldige milliarder hvert år på integrering av innvandrere. I underkant av 20 milliarder svies av på integrering og «mangfold» i statsbudsjettet. Man bruker også over 20 millioner kroner til «nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet», som 16 ulike organisasjoner henter tilskudd fra i stort monn. Deriblant Antirasistisk senter (ARS) og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Det er kun én organisasjon som tilfører offentligheten et annet syn enn at alt går veldig bra med integreringen i Norge, og at det uansvarlige omfanget på asylinnvandringen til landet vårt er helt uproblematisk. Dette er altså Human Rights Service.

Human Rights Service har i flere år bidratt med en helt nødvendig kritikk av innvandrings- og integreringspolitikken. De har bidratt til å kartlegge kostnadene av ikke-vestlig innvandring til Norge, og de mange uheldige konsekvensene den naive og snillistiske integreringspolitikken har medført. Dette arbeidet burde hylles.

Tidligere var kritikerne til HRS i hovedsak ansatte i asylindustrien og blant asylaktivistene i NOAS (som konkurrerer om midler fra samme pott), men det nye er at også partiet Høyre nå tar til orde for å kutte støtten.

Høyre, som hevder å være for en streng innvandringspolitikk, holder seg for nesen hver gang HRS hever stemmen i offentligheten. Dette kommer tydelig frem i et innlegg som stortingsrepresentantene Peter Christian Frølich og Kristian Tonning Riise (også Unge Høyre-leder) skrev i Aftenposten. Den samme Frølich er også svært høy og mørk i sine uttalelser om æresrelatert vold og sosial kontroll i Dagbladet, som seg hør og bør. Man skulle likevel trodd at Frølich hadde lest talepunktene til Fremskrittspartiet før han uttalte seg.

Høyre har lenge vært feige i innvandringsdebatten. Partiet har lidd av berøringsangst, spesielt i møte med ukulturer som muslimsk innvandring har tatt med seg til Norge. Det er jo nettopp på disse områdene; sosial kontroll, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse, at arbeidet til Human Rights Service har vært spesielt viktig.

Hadde det ikke vært for ureddheten til Human Rights Service, og kanskje spesielt Hege Storhaug, ville Frølich - og mange andre - ikke turt å være like hard i klypa. Om han i det hele tatt hadde turt å si noe som helst.

Human Rights Service og Storhaug har vært en brøyteplog og døråpner i integreringsdebatten, og som nasjon burde vi være dem evig takknemlig. De har gjort det mye lettere for alle andre som har kommet etter dem. Derfor støtter jeg dem i deres arbeid. Jeg er glad for Fremskrittspartiet kommer til å jobbe for at de fortsatt skal få statsstøtte så lenge andre organisasjoner på samme felt får støtte.

Hva mener du? Trenger vi stemmer som Human Rights Service og Hege Storhaug i innvandringsdebatten i Norge? Si din mening i kommentarfeltet!

40 kommentarer

Jonny Kristiansen

Tja, realiteten er at hun ikke har endret på noe som helst, selv om hennes tilhengere er blinde for det.

KrF går for avvikling av denne støtten. KrF vil bli kjent som partiet som raserte både seg selv og kristne verdier.

Pussig hvordan man kan bli så indignert over en organisasjon som peker på problemene med muslimsk innvandring. Når man ikke klarer å ta dem for usannheter, ja da tar vi heller fra dem støtten. Har ingen politikere ryggrad lenger?

Er det ikke bra med fokus på kjønnslemlestelse, forkvaklet kvinnesyn, homofobi, sharia, kriminalitet og alt det andre fremmedkulturell innvandring fører med seg?

Andre Simensen

https://youtu.be/ICng-KRxXJ8

bjørn bråthen

HRS våger å ta opp saker de fleste av våre tradisjonelle ikke gjør og HRS bør få støtte til den viktige jobben de gjør. Det vi nå ser fra AP & er et svik mot ytringsfriheten og forsøk på å kneble HRS. HRS er vel den eneste organisasjonen som ikke er PK og den organisasjonen vil AP & kneble.

Anders Vikøren

Eg har oppfatta HRS som ei rimeleg påliteleg men farga kjelda inntil for eit år sidan. Siste året har det vorte ei markert endring og i månadane før valet blei det til eit reint FrP-forhærligande organ. Det er det som straffar seg no. Kvifor skal dei andre partia støtta noko som framstår som eit ukritisk partiorgan?

Realitetane er at Listhaug sitt arbeidsrom og mandat ikkje blei skapt av FrP. Hadde ikkje Sp (Vedum) fronta og fått til eit forlik bl.a. med AP, ville flyktningehandteringa enda i eit gedigent kaos. Flyktningerotet i Finnmark òg skuldast eine og aleine at ministaren ikkje skjønte reglane og gav blaffen i den lokale ekspertisen.

Problemet for HRS er mange av bidragsytarane er ute av stand til å sjå realitetane og meiner det er retorikken som er viktig.

HRS har difor mista svært mykje av den tiltrua organisasjonen hadde. Det er faktisk sjølvskot.

Nope, jeg tror ikke vi trenger dem. Det siste utspillet om foto gjorde utslaget. Vi trenger ikke Islamsk Råd heller. Ønsker de å eksistere, får de fikse penger på annet vis.

Sorry, selv om jeg stemmer Frp, er jeg aldeles ikke enig i alt. Det er min rett. :)

Nei, vi trenger dem ikke, sprer hat, dessverre

Øystein Kirkeby

God kommentar Eilertsen.

Syntes det er flott at Hege dokumenterer det gammelmedia fortier.

Se denne på YouTube."Ashura Oslo Norway 2017 Part 03."

Her ser dere hva media fortier.Karl Johan okkupert av

islams opptog.Skremmende.

I går demonstrerte 73000 fotball fans mot islam i London.

Prøv å find det i gammelmedia.

Med tanke på prisen vi betaler for denne kulturkræsjen, er jo FNs skarve 2,7 mill til alle verdens humanitære kriser litt lite. Han bank i bordet må gå, nå!!

Eldar Gulli

I det man tror at bunnen er nådd for hvor smålig det går an å bli, så kommer dette med trusselen om kutt i statlig støtte til HRS. At de som sitter i posisjon og har mandat , ikke ser hvor ynkelig dette er, forteller jo mye om etablissementet . Hadde det ikke vært for det arbeidet som HRS(og Doc.no) gjør , så hadde politikerne ikke hatt noen som kunne gå foran å ta støyten for dem . At spørsmålet om vi trenger HRS over hodet stilles, er jo nærmest latterlig .

Typisk av venstresiden til å forby meninger de ikke liker. De har lange tradisjoner fra diverse sosialistiske diktaturer som Sovjet og DDR. Og naturligvis skal de med ukorrekte meninger "fratas støtte og miste jobben". Dette er politikken til AP, SV og Rødt.

Venstresiden har plassert sine støttespillere og aksjonister i media, inklusive NRK og TV2. Derfra fører de sine kampanjer mot ytringsfriheten.

Og at Knut Arild Hareide i Krf bruker mesteparten av tiden til å kjempe mot et annet parti som også støtter kristendommen er et stort paradoks - samtidig som han støtter en fundamentalistisk og middelalders religion som islam.

De som burde miste statsstøtten er ny-rasistene i "antirasistisk senter" og resten av asyl-profitørene. HRS og Hege Storhaug er de eneste som ærlig og uselvisk står fram til forsvar av det norske velferdsamfunnet.

Foreslår kronerulling til HRS hvis statsstøtten fjernes - jeg gir HRS kr 5000.- hvis så skjer.

MP

Vi har lange tradisjoner for religions kritikk i Norge.

Det er svært viktig å sette søkelyset på ukultur innenfor importert religion og kultur, som bryter med menneskerettightene,noe Hege Storhaug virkelig gjør.

Storhaug er en av Norges mest kunnskapsrike eksperter på området og har lang erfaring gjennom feltarbeid både i Europa og Asia.

Det er trist for Norge å ha et likestillings og diskriminerings ombud,som ikke ser forskjell på jødehat og religions kritikk.

Jødene i Norge blir hatet av mange muslimer fordi, de er jøder og fordi det står i Koranen.

De blir hetset,brukt som sjelsord,spyttet på og trakkasert i skolen med mer, de trenger beskyttelse og et eget vern.

Særlig mot de som bruker konflikter hundrevis av mil borte, mot Jødene i Norge eller som ser negativt på jøder p.g.a fordomsfull religion og kultur.

Vi må alle heine om Jødene i Norge,gjør vi ikke det, kan vi ikke lenger kalle oss et demokrati.

Når det gjelder muslimer,er det ikke kritikk av muslimer som mennesker, slik en finner trakasering av Jøder,men det er kritikk av ukultur,der mennesker blir undertrykt innenfor eget miljø og også søker å øve dette på andre,via negative og til tider svært aggressive holdninger og atferd.

Likestillings og diskriminerings ombudet, bør heller konsentrere seg om arbeid, der en ikke forfordeler en gruppe som diskriminerer andre, men heller ta tak i årsakene til Jødehat,kvinnehat,sosialkontroll,æreskultur,kjønnslemlestelse med mer.

Kultur og religion som har ellementer av hat mot anderledes tenkende mennesker og som søker å forskjelsbehandle mennesker p.g.a kjønn og religion, er også de som sterkest ønsker forbud mot religions kritikk velkommen.

Skrekk eksemplet er Pakistan, der Islamistene fikk igjennom dødstraff for blasfemi,hvor mange som er dømt til døden i Pakistan vet jeg ikke,men det er den ytterste konsekvensen av Bjurstrøm sin tankegang.

Derfor er det viktig å kritisere brudd på menneskerettighetene og ikke forfordele muslimer.

Muslimene i Norge trenger ikke eget værn, men hjelp til å slukke brannen i Islams hus.

Det er helt utrolig at man ikke ser hva som vil skje med landet. Vi kommer til å bli en islamsk stat i fremtiden da ingenting kan hindre det. Og det er vel kjernen i saken. Hva kan man gjøre?? Deportere muslimer? Forby Islam? Neppe! Selv om det er nå vi må handle og lage lover som ville sette en stopper for islam - mens vi ennå har flertall av ikke-muslimer i landet. Og det hjelper selvsagt ikke å stryke muslimene etter hårene. De endrer ikke sine meninger, holdninger, verdier etc uansett. Det er heller ikke noe som er moderat muslim. Vil man ikke følge Islams lover og regler er det bare å melde seg ut av Islam! Så det går bare en vei og det er mot en Islamsk stat. Politikerne er selvsagt livredde for at HRS skal åpne øynene til folk, spesielt Ap!

Samt at politikerne og andre selvsagt også ser hva folk skriver i kommnentarfeltene deres og derfor vil hindre at slike meninger komme ut. Det er ikke bare HRS som skal få det vanskelig, men også folk som ikke har de rette politiske meninger.

Jeg ville ikke fortsette med å være uvitende om islam, så for et halvt år siden begynte jeg å sette meg bedre inn i det.

De snakker om uvitenhet, og "islamofobi", hvorav begge anklager er like hårreisende provoserende!

For jo mer jeg lærte, jo bedre så jeg galskapen i denne "religionen" (etter min mening er dette politisk ideologi, forkledd som religion. Uansett er politikk tett flettet inn i alle doktriner innen islam), asylinstituttet under ett, og ikke minst; den altfor mektige venstresiden med alle de følger den gir...

Det føles som å være den eneste på Titanic som ser isfjellet, mens resten av båten er opptatt av at en blind, svart kvinne skal være kaptein, fordi "patriarkatet" har hatt makten lenge nok...

Jeg var hjernevasket og venstrevridd selv, og det var nettopp oppdagelsen av klimasvindelen som vekket meg. Håper flere følger etter!

Robert Horn

Ja, vi trenger HRS. En viktig korrektur til de politisk korrekte medier. Kunne tenke meg at de var mer kritiske og skarpe i forhold til religioner i sin helhet.

Flott skrevet og så riktig. Hege Storhaug fortjener at

vi understøtter henne, ellers mister vi landet vårt til

muslimer. DA lurer jeg på hva våre feige politikere vil

gjøre ? Ingen vil ta skylda, som vanlig. Hareide & Co.

må være utrolig uvitende om islam, de oppfører seg som

om alt er bare bra. Helt lik strutsen, som stikker hodet

i sanda. Slike politikere, også Erna, burde skamme seg

og begynne å informere seg hva som virkelig skjer, ikke

bare late som om alt er så bra i lille Norge. Det skjer

så mye, men blir feiet under teppet. Kontroll på Oslo-

skolene, skulle da bare mangle, men denne byråden Dahl

bør byttes ut. Hun er like naiv som Hareide.

For et land Norge har blitt, vi vil da ikke miste dette?

Hilda Marie Narud

Vi trenger opplysninger om fordeler og ulemper ved alle saker i dagens Norge, også fra HRS. Hege Storhaugs bok " Islam, den 11. Landeplage " på 335 sider og i et opplag på over 30 000, har heller ikke vært omtalt for vesentlige faktafeil. Hennes solide faktakunnskaper om det som skjer i samfunnet i dag, er det all grunn til også å lytte til.

...for å se noe positivt i alt dette:

HRS er overalt i media (laaaaangt uti "Her og nå" på radio'n og det er fortsatt HRS for alle penga), i Stortinget og snakkis rundt lunsjbordet; finnes vel knapt noen som nå ikke vet om det selv ute på den mest forblåste holmen.

All PR er god PR, og mine lisenspenger overføres herved til HRS/rights.no :-)

Ps: Oppfordrer flere til å si opp lisensen og sende de pengene til HRS (og gjerne en slant til Document.no også).

Der andre tier taler HRS så ja uten tvil så trenger vi dem.

...og som Øystein Kirkeby påpeker:

"I går demonstrerte 73.000 fotball fans mot islam i London.

Prøv å finne det i gammelmedia."

Noen medier trykker heldigvis den siden av saken:

https://www.document.no/2017/10/12/73-000-fotballfans-i-marsj-mot-islamsk-terror-og-ekstremisme-null-arrestasjoner/

De som ikke kan få nok av multikulturen, reagerer med avsky når de ser bilder av den! Er det noen om forstår noe av hva som foregår i dette molbolandet? HRS-jenter som må bo på hemmelig adresse for å overleve, skal fratas alt. Dersom vi ikke ser forskjell på islam-kritikk og muslim-hets, har vi i virkeligheten mistet YTRINGSFRIHETEN (ser dere hersketeknikken?). Kristne har levd med troskritikk i hundreder av år. De fleste forstår at det ikke er det samme som kristen-hets.

Enhver oppegående troende vet at om troen ikke kan forsvares på noen fornuftig måte, må man i sannhetens navn tro om igjen. Ingen har lov til å frabe seg fornuftige spørsmål til troen, langt mindre når den begynner å ta over det offentlige rom, og til slutt alt annet. Mange 3dje-generasjons! muslimer vil ha sharia, de blir flere og får etterhvert politisk makt. Det er dette vi nå legger til rette for.

Jeg synes vi burde forby Arbeiderpartiet, fordi jeg liker ikke meningene deres. :-)

Lars Sletten

Det er nok på tide asylsøkerne,gjør nytte for seg og sine,de bør alle få kurs i nødhjelpearbeid, og få jobb som hjelpearbeidere i nærområdene der det er konflikter.Norsk statsborgerskap for muslimer og jesuitprester bør forbyes ved lov.Regningen bør sendes til Eu som åpnet porten for folkevandringen og den planlagte destabiliseringen av Europa,Muslimene er elitens brikker i deres høye spill og drøm om en verdensstat.ingen brikker intet spill.

Nils Svendsen

Hege Storhaug har i alle år skrevet om æresdrap, kvinneundertrykkelse, kjønnsapartheid og sosial kontroll. Hun har skrevet flere bøker om det, og har blitt kraftig motarbeidet av nærmest et samlet Norge. Men når en "innenfor" lager film om akkurat det samme, så våkner folk... "Se filmen Hva vil folk si" Det er en filmatisering av hvor viktig HRS er.

HRS er viktigere enn noen gang. Krefter i politikken som vil beskytte ekstrem islamsk aktivitet i Norge og internasjonalt. Likestilling og diskriminering ombud Bjurstrøm som hører til venstresiden i Arbeiderpartiet vil dempe kritikken mot ekstreme islamister. HRS angriper ikke vanlige muslimer i Norge men er meget skeptisk til underskogen av ekstreme muslimer som gjemmer seg blant noen kristne og venstresosialistiske politikere i landet. Norge er kjent for å være et land som er lite rasistisk også internasjonalt. Bjurstrøms omfavnelse av ekstreme muslimer er helt utrolig. Hun må ha misforstått sin rolle som ombud. Har hun sin støtte i LO?

Forskjellen mellom FrP og Høyre er kun retorikken. Høyre har fått dekningen av FrP i innvandringsdebatten og sitter bak og fanger stemmer. Statsminister Erna Solbergs metode å håndtere innvandringsdebatten med FrP i frontlinjen har vært lønnsom. Premissen eller utgangspunktet i norsk integrering er feil fordi det bygger på illusjonen at alle ikke-vestlige innvandrere er integrerbare. Det er bedre, mer effektivt og lønnsomt å bruke skattemidlene på de som er integrerbare eller villige til å integrere seg i det Norske samfunnet. Oppgavene Integrering og mangfold kan være umulig å kombinere og gjennomføre sammen.

Kloke betraktninger jeg er så enig med Eilertsen i. Det er så risikabelt for den enkelte, sosialt, og omdømme i det politisk korrekte ordskifte og "rammebetingelsene for hva som er innafor og si" av kristisk blikk på ideologien Islam at de fleste velger og avstå fra og legge hodet "på blokka". Da er det bedre og bli inntegrert i det gode felleskap og heller fortelle om berikelsen og det utelukkende fantastiske denne ideologi tilfører oss og Norge! "Vi" plukker liksom ut det beste ved denne kultur/ideologi så lukker vi øynene for det som er mindre bra! Hva er det "du" sa det het!!! Berøringsangst!!. Derfor er det jo helt tragisk at når noen ensomme svaler som for eks HRS og Storhaug som står i en storm av drittkasting og stigma hver dag som få "hadde overlevd", og medfølgende konstant politbeskyttelse p.g.a drapstrusler!! "Som tørr og si det du gjerne skulle ha sagt men ikke våger!! Ja og sette fingeren på alle de uheldige sidene til denne kvinneundertrykkende ideologien!! Ja nettopp henne og HRS "skal vi" ta statsstøtten fra!!! Det er for meg helt uforståelig og hvem tar opp kampen for minoritets kvinners rettigheter når det politiks korrekte Norge har greid og "knuse HRS og Storhaug! Fortell meg det!! Hvem tør??

Irene Myrbostad

HRS setter ord på og gjør en innsats for å dokumentere også det negative innholdet som følger med innvandring fra islamske land. Det er en svært utakknemlig jobb i et samfunn som gjerne bestiller forskjønnende og forenklede oppskrifter og svar. Som kvinne har jeg heller ikke kunnet unngå noen erfaringer vedr. muslimske menns kvinnesyn som jeg godt kunne unnvært, både her i Norge og på reiser i islamske land. Hadde også en ganske bratt læringskurve på området kulturforskjeller tidlig på åtti-tallet, da jeg sirkulerte som vikar på forskjellige arbeidssteder i Oslo. Opplevde noen til dels både truende, innvaderende, og hatefulle episoder. Jeg skjønte tidlig at kulturmøtet mellom oss sekulariserte kristne og rettroende muslimer ikke blir noen enkel affære. Mennesker som opererer utfra et utdatert kvinne- og menneskesyn og som heller ikke tåler våre mer individualiserte levemåter, vil nødvendigvis på mange måter kjenne seg truet og ikke frie i vårt samfunn. HRS er kanskje ikke perfekte i all sin virksomhet, men å fjerne støtten er feil og vil på sikt sannsynligvis bidra til større avstand mellom ulike syn og parter, og ikke mindre.

Disse unge høyre guttene er antaglig forført av de arbeiderpartifolka som kjemper mot yttringsfriheten for å kneble islams ffre og kritikere. Antaglig skjønner de ikke at det er pga folk som HRS at de kan si at de ønsker streng innvandring. I Sverige ville kariæren vært over etter det utsagnet.

Takk til Hege Storhaug og Sylvi Listhaug. Norge ville sett helt annerledes ut uten dem!

Khalid Raja

Håper Parti' og resten av opossisjon passe på å opretttholde ære og RESPEKT! med å ta fra dem støtte. De istedet kan gi den støtte til ARS, IRN og SOS Rasisme, dem organisasjoner ta mer hensyn til rettroende familiers ære og den RESPEKT! vi må alle kreve for Quran og Sharialov. Allahu akbar!

Rettroende familier hører ikke hjemme i et sivilisert samfunn anno 2017. De skal flytte til Midt-Østen som de kommer fra.

Henrik Leirvik

Eg støttar kronerullinga, og boykott av KrF sin leiar. Make til einstøing!

Martin A. Engeset

Eg har tidlegare sett meg inn i Koranen - og blitt skremd. Det er ein brutal krigs- og undertrykkings- OG UÆRLEGDOMS"religion" med sterke apartheid- og rasediskriminerande føringar (hugs at diskriminering pga. religion er definert som ei form for rasediskriminering), og ikkje "ein religion som alle andre", slik "godviljens menn og kvinner" kunnskapslaust trur.

Over 900 (truleg ca. 1200) punkt i Koranen som svertar alle "vantru". Dårlege menneske og "Untermench" som fortener undertrykking og verre. "Sloss mot dei til dei betalar ekstra skatt med villeg underkasting, og kjenner seg undertrykte", for å sitera Koranen (9/29), "Innfør Islam - peoklamer den over alle religionar sjølv om heidningane (her = "alle andre") vil acsky det (9/33). Godt grunnlag for rasediskriminering, avsky, avstand, apartheid, undertrykking og verre - innkludert vald.

Over 950 punkt som fortel at muslimar er "Ubermsnch", med rett og plikt til å sloss mot alle vantru, omvenda dei eller undertrykka dei eller drepa dei, og med rett og plikt til å stela/røva alt dei "vantru" eig (td. 8/69, 8/41 - Allah/Muhammed skulle/skal ha 20% av det som vert stole og av slavar tekne- 100% dersom offera gjev seg utan kamp - 48/15, etc. - difor er steling/røvinga og slavetakinga også ei plikt), med rett til å valdta slavinner og alle fanga, ikkje gravide kvinner og jenteborn - Muhammed sjølv valdtok minst 2 namngjevne unge kvinner og var pedofil, og alt han gjorde er moralsk rett.

Martin A. Engeset

Det eg nemner ovanfor, er ille nok. Men i tillegg har vi dei vide reglane for lovleg løgn - lovleg i ca. 10 meget vide tilfelle (som å lura kvinner, sikra pengar, eller dersom det vil gje eit betre resultat enn ærlegdom, etc., og som ikkje berre er lovleg, men bør nyttast "dersom nødvendig" for å forsvara eller fremja Islam - al-Taqiyya (lovleg løgn), Kitman (lovleg halvsanning), Hilah (lovleg late som eller omgåing), lovleg luring, bedrag og forederi (ok ut frå Muhammed sine ord og praksis), lovleg misbruk og brot av ord og eidar (td. 2/225, 5/89, 16/91, 66/2) - betal avlat etterpå dersom nødvendig. Etc. Og ein har som sagt 900 + 950 punkt som fremjar rasisme, og 300+ punkt som glorifiserar vald mot og undertrykking av alle ikkje-muslimar, pluss like mange punkt som oppmoar til eller krev det same.

Pluss vi har naivistane i Noreg som trur Islam er som religionar flest.

Vi treng nokon som får fram også dei svarte punkta om Islam, ikkje berre rosemalinga. Til samanlikning: Eg er meget ueinig i mykje av det Klassekampen skriv, men eg er i høg grad positiv til at dei eksisterar, nett avdi dei rotar opp i ting som bør rotast opp i.

Ein definisjon på sant demokrati og på talefridom: "Eg avskyr det du seier, men vil sloss til døden for retten din til å seia det".

Utan samanlikning elles: Hitler og Stalin hadde heilt sikkert teke støtta frå HRS - og det hadde Muhammed og. Eg kjenner meg ikkje heilt vel som nordmann dersom vi kjem i same skuffa som dei.

Når det gjeld Hitler: Eg har nett lese "Mein Kampf". Det er fleire paralellear mellom Koranen og den enn eg likar.

Martin A. Engeset

Ein siste ironi: Korane inneheld m.a. så mange faktafeil og andre religiøse feil, at det ikkje er sant den er orda til ein gud - ingen allvetande gud gjer hundrevis og fleire feil i si "heilage" bok (td. www.1000mistakes.com), = 100% prov for at Koranen er oppdikta. Og det finnest mange fleire prov for det same - td. "The 13 Proofs" ($0,99 på Amazon). Alt oppstyret Islam skapar, er altså pga. av ei oppdikta bok = ein beviseleg oppdikta religion - ei oppdikta sterkt rasediskriminerande politisk/religiøs lære som i tillegg godtek uærlegdom som arbeidsreidskap, og som har som offesielt mål å omvenda, einsretta, undertrykka eller drepa alle som ikkje underkasta seg denne oppdikta læra og beviseleg oppdikta "religionen".

Narve Holm

"I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it" - Evelyn Beatrice Hall

Dette er et sitat som på mange måter er grunnleggende for et demokrati. Det er forøvrig oftest feilaktig tilskrevet Voltaire, som *kunne* ha sagt det, men altså ikke gjorde det.

Men at man har *rett* til å mene noe, og si det, betyr ikke at staten skal støtte alle meninger økonomisk. Man har fri adgang på sosiale medier, og i alle kommentarfelt. Noe som i mange tilfeller kan være plagsomt, men som jeg støtter :-D

Skriv en ny kommentar